Opbouw voorraad medicijnen moet medio 2022 klaar zijn

Uiterlijk op 1 juli 2022 moet er een geneesmiddelenvoorraad voor vijf maanden zijn. Dat schrijft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Daarmee moet 85 procent van de kortdurende tekorten worden opgevangen. Tekorten komen steeds vaker voor.

Door de coronacrisis is er vertraging in het plan opgetreden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de groothandels en leveranciers al dit jaar zouden beginnen met voorraadvorming. Ze moeten nu uiterlijk op 1 november een plan bij het ministerie hebben ingediend.

Voorraad opbouwen medicijnen

Van Rijn houdt wel druk op de partijen. Als uit de plannen een gebrek aan ambitie blijkt bij de leveranciers en groothandels of als de voorraadopbouw onnodig wordt vertraagd, gaat de minister de inwerkingtreding met een (half)jaar vervroegen.

Het kost ongeveer 100 miljoen euro per jaar om de voorraad aan te leggen. Leveranciers en groothandels betalen hiervan 55 miljoen. De rest komt van de overheid. Hiervoor is al 25 miljoen structureel gereserveerd. De overige 20 miljoen wordt verkregen door besparing van kosten.

Door: Nationale Zorggids