Normal_palliatief

Door praktijkgericht onderzoek kan de kwaliteit van de palliatieve zorg voor mensen met een beperking enorm verbeteren. Dat vindt Michael Echteld, projectleider palliatieve zorg bij Prisma en lector zorg rond het levenseinde aan de Avans Hogeschool Breda. Zijn missie is om uitkomsten van onderzoek zo snel mogelijk te verwerken in lesstof voor studenten en voor de zorg zelf. Dit meldt Volwaardig Leven.

Echtelds affiniteit met palliatieve zorg is langzaam gegroeid. “Toen ik voor het eerst onderzoek deed naar palliatieve zorg zag ik dat het heel mooie, betekenisvolle zorg is rond de meest wezenlijke vragen. Hoe geef je die zorg vorm, praktisch, medisch maar ook spiritueel? Voor iedereen, maar ook vooral voor de meest kwetsbare mensen, zoals mensen met een beperking? Niemand wil het over de dood hebben, maar iedereen wil in de laatste levensfase omringd worden door de juiste aandacht en zorg. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.”

Praktijkonderzoek verbetert zorg aan kwetsbare mensen

Michael Echteld werkt aan goede zorg voor mensen met een beperking. Praktijkgericht onderzoek is daarbij belangrijk. “Onderzoek en wetenschap werden voor mij pas echt interessant toen ik inzag dat je daarmee de zorg aan kwetsbare mensen kan verbeteren.” Het liefst ziet Echteld dat de uitkomsten van praktijkonderzoek zo snel mogelijk hun weg vinden naar studenten en naar de zorg zelf. “Doordat studenten participeren in de onderzoeken, doen zij ervaring op met het uitvoeren van praktijkonderzoek. Verder gaan we langdurige relaties aan met zorgorganisaties om samen te zoeken naar oplossingen voor zorgknelpunten.”

Samenwerking tussen onderwijs en zorg

Om de palliatieve zorg verder te verbeteren zou Echteld graag veel meer samenwerking zien tussen onderwijs en de zorg. "Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond, zijn kwetsbaar. Gelukkig komt daar meer aandacht voor. Er is een hospice voor mensen met een maatschappelijke beperking. Dat zijn ggz-patiënten, mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel en ook mensen met een beperking. Wij werken nu mee om ambulante zorg te ontwikkelen vanuit het hospice."

Studenten met professionals aan tafel

Kennisinstellingen en universiteiten moeten hiervoor samenwerken met branche- en praktijkorganisaties, vindt Echteld. "We moeten van elkaar leren hoe we palliatieve zorg vormgeven voor deze groepen. Ouderenzorg, verslavingszorg en gehandicaptenzorg kunnen daarbij van elkaar leren. Ik zou het geweldig vinden als studenten met professionals aan tafel gaan zitten om samen richting te geven aan onderzoek. Nu is er nog te weinig borging. Daarmee bedoel ik dat er geen structurele doorstroming van inzichten uit praktijkonderzoek is naar het onderwijs en de zorg. Ik hoop voordat mijn lectoraat eindigt daar een vorm voor te vinden."

Door: Nationale Zorggids