Nieuw IoT-ontwikkelproject voor monitoren in- en opname sondevoeding

Het Amsterdamse IoT-bedrijf Evalan neemt samen met zo’n vijftien andere organisaties deel aan het IoT-ontwikkelproject FoodFriend. Binnen dit project, dat geïnitieerd is vanuit het Europese innovatieprogramma Eureka, staat het ontwikkelen van technologie die de invloed van voeding op het menselijk lichaam onderzoekt centraal. Dit meldt Evalan.

Het doel van het project is om technologie te ontwikkelen waarmee zowel de inname als de verwerking van voeding nauwkeurig gemeten kan worden. Een deelproject van FoodFriend is gericht op het verbeteren van sondevoeding. In het deelproject wordt een aantal oplossingen gerealiseerd waarmee patiënten die gebruikmaken van deze sondevoeding beter geholpen worden en waardoor zorgprofessionals meer inzicht krijgen.
 

Sondevoeding op afstand in de gaten houden

Tijdens het project wordt real-time connectivity toegevoegd aan de voedingspomp, zodat de inname van sondevoeding op afstand gemonitord kan worden. Hierdoor kunnen zorgprofessionals hun patiënten thuis beter in de gaten houden en ze daardoor beter ondersteunen. Evalan richt zich op het meten van lichamelijke variabelen om te kunnen bepalen in welke mate het lichaam reageert op de sondevoeding. Het gaat dan om het meten van variabelen als ademhaling, temperatuur, zuurstofsaturatie en hartslag. Naast periodieke metingen waar menselijk handelen voor nodig is, zorgen deze metingen ervoor dat er een continu beeld is van de patiënt. Daarnaast geven de IoT-metingen een ander type informatie waardoor zorgverleners de patiënten nog beter kunnen begeleiden. Het FoodFriend-project heeft een looptijd van drie jaar en wordt in september 2022 afgerond. 
 

FoodFriend

Henk Schwietert, CEO van Evalan, over het deelproject binnen FoodFriend: “De ontwikkelingen die binnen dit project plaatsvinden, passen in onze strategische focus om oplossingen te creëren waarbij het meten van fysiologische parameters van het menselijk lichaam centraal staat. Daarmee stellen we zorgprofessionals in staat hun patiënten beter te begeleiden. De Nederlandse overheid ziet hier ook de waarde van in en is medefinancier van dit project.”
 
Door: Nationale Zorggids