Normal_ligfiets_handicap

Tienduizenden Nederlanders met een fysieke beperking kunnen niet sporten omdat zij de benodigde hulpmiddelen niet krijgen. Zorgverzekeraars weigeren dure hulpmiddelen te vergoeden en wijzen hiervoor naar de gemeente, die op haar beurt diezelfde aanvraag afwijst omdat het hulpmiddel te duur zou zijn of niet onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dit meldt Trouw. 

Volgens Kenniscentrum Sport & Bewegen dat hiernaar onderzoek deed, hebben veel mensen met een beperking moeite met het krijgen van een rolstoel voor rolstoelbasketbal, handbikes, ligfietsen, rolgoten of aangepaste zadels. Deze hulpmiddelen kosten vaak meer dan 10.000 euro en dat is ook meteen de reden waarom gemeenten liever hebben dat zorgverzekeraars hun vingers daaraan branden. Het is te duur of valt zogenaamd niet onder de Wmo. “Door de overschrijdingen op de Wmo en bezuinigingen zijn gemeenten nog strenger geworden”, zegt Lonneke Schrijvens van het kenniscentrum.

Sportprothese valt onder Zvw

Heeft een sporter een prothese nodig, dan vergoeden zorgverzekeraars deze vaak niet. Ondanks dat de sportprothese wel onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Schrijvens noemt de redenen waarom verzekeraars aanvragen afwijzen heel divers “en zelden in overeenstemming met de wet”. Ze doen er geen onderzoek naar en vinden dergelijke hulpmiddelen te prijzig om te vergoeden en doen dat dan ook niet.

Gefinancierd vanuit verschillende wetgevingskaders 

Uit een enquête onder gemeenten blijkt dat zij mensen met een beperking zoveel mogelijk willen laten sporten, maar de Wmo-afdeling en sportafdeling binnen gemeenten werken vaak compleet langs elkaar heen. Bovendien is er gewoonweg sprake van versnippering door de verschillende wetten. “Sporthulpmiddelen worden vanuit verschillende wetgevingskaders gefinancierd. Dat is heel diffuus. Gemeenten hebben de vrijheid om de Wmo zelf in te vullen, waardoor er verschillen zijn”, zegt beleidsmedewerker Elvira Stinissen van het ministerie van Volksgezondheid. Het is echt aan de persoon met een beperking om door te zetten. Alleen de doorzetters lijken – na veel proberen – succes te hebben. Maar dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn, aldus Stinissen. 

Door: Nationale Zorggids