Ieder(in) publiceert nieuw informatieblad over gemeentepolis

Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan; een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De polis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Gemeenten betalen hieraan mee. Toch zijn er tussen gemeenten verschillen hoe de polis eruitziet, wie ervoor in aanmerking komt en hoeveel de gemeente financieel bijdraagt. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Hiervan is nu een update beschikbaar. Dit meldt Ieder(in). 

Bijna 60 procent van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze aantrekkelijk zijn omdat de dekking vaak uitgebreider is. Niet alle gemeenten bieden deze polis aan. Op sommige plekken verdwijnt hij en op andere plekken wordt de verzekering geïntroduceerd. Steeds meer mensen kennen de gemeentepolis en maken gebruik van het passende aanbod, waarbij de financiële bijdrage van de gemeente ook toeneemt. Per gemeente loopt het percentage van mensen met zo’n polis erg uiteen.

Kans voor belangenbehartigers

Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar welke voorwaarden gelden voor het komende jaar. De voorwaarden en kwaliteit van verzekering verschillen ook per gemeente en in sommige gemeenten is er geen speciale polis voor mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking. Voor iedereen die lokaal opkomt voor deze mensen ligt hier dus een kans. Het informatieblad biedt goede informatie om met de gemeente in gesprek te gaan hierover.

Gemeenten verantwoordelijk voor gerichte inkomensondersteuning

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor goede inkomensondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De gemeenten krijgen daarvoor een flink budget van het Rijk. Veel gemeenten zetten dit geld in door een gemeentepolis aan te bieden, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo kunnen gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een tegemoetkoming voor meerkosten geven en blijft maatwerk vanuit de bijstand altijd een optie. Juist door de gevolgen van corona voor mensen met een hoog gezondheidsrisico verdient dit onderwerp dit jaar extra aandacht.

Download hier de update van het informatieblad.

Door: Nationale Zorggids