Normal_rolstoel_

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) werkt 93,4 procent in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,6 procent heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37,4 procent van het totaal, waarbij onderscheid te maken is tussen individuele detacheringen (17,9 procent) en groepsdetacheringen (19,5 procent). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de SW-organisatie wordt verzorgd. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de  “geen plaatsing”) loopt jaarlijks op. In 2019 was er sprake van een toename van 467 personen tot een totaal van 5.164 personen.

Gemiddelde leeftijd stijgt

De gemiddelde leeftijd van mensen in de Wsw is vanaf 2014 met 3 jaar toegenomen. Door de stop op de instroom is het aandeel jongeren onder de 27 jaar gedaald van 5 procent naar 1 procent. Tegelijkertijd is het aandeel ouderen boven de 45 jaar gestegen van 66 procent naar 75 procent. Naast de afname van het aandeel jongeren speelt hierbij het verhogen van de AOW-leeftijd een rol. 68 procent van alle uitstroom uit het werknemersbestand wordt veroorzaakt door overlijden, pensioen of 2 jaar ziekte.

Daling totale werknemersbestand

Als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom is het totale werknemersbestand gedaald naar 68.712 eind 2019. De gemiddelde realisatie in 2019 bedroeg 70.737 arbeidsjaren. Dit ligt 337 arbeidsjaren boven de verwachting bij invoering van de Participatiewet.

Door: Nationale Zorggids