Normal_rolstoel_

Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning voor hun burgers. Lokale belangenbehartigers of ervaringsdeskundigen die willen dat hun gemeente hieraan mee doet, kunnen dat vragen. Dit meldt Ieder(in). 

Dit najaar start het verbeterproject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ met een eerste groep gemeenten. Hierin gewerkt aan een oplossing op de vraag hoe gemeenten de toegang tot ondersteuning, zorg en begeleiding beter kunnen regelen voor hun burgers.

Ook voor ondersteuning wonen, vervoer en onderwijs

Gemeenten zijn nu ruim vijf jaar verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. In de praktijk blijkt dat de toegang hiertoe op veel punten verbeterd kan worden. Dat is heel breed en daaronder valt ook ondersteuning voor wonen, vervoer, onderwijs of werk.

Om met verbeteringen aan de slag te gaan wordt dit landelijk leer- en ontwikkeltraject getart. Gemeenten zetten hun huidige situatie op papier. Ze kunnen dit met elkaar vergelijken en vragen problemen die er zijn met elkaar te delen.

Eenvoudiger en passender

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende vragen: hoe zorg je er als gemeente voor dat de toegang een goede aansluiting heeft en blijft  houden met inwoners met ondersteuningsvragen? Hoe kan het eenvoudiger en passender, en in overleg met lokale belangenbehartigers en andere lokale organisaties?

Door samen te leren en ontwikkelen in de praktijk, door elkaar aan te spreken op zaken die meer aandacht nodig hebben, kunnen gemeenten zelf snelle verbeterslagen maken. Het doel is een merkbaar verbeterde toegang voor inwoners. In de projectgroepen van gemeenten zitten niet alleen mensen vanuit de gemeenten, maar ook bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, lokale belangenbehartigers, professionals uit de wijkteams en andere plaatselijke organisaties.

Wie denkt dat de toegang tot zorg in hun gemeente beter kan, kan contact opnemen met de gemeente die zich op zijn beurt kan aanmelden bij Movisie. De gemeenten ontvangt dan vanaf 18 augustus meer informatie.

Dit is een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerkingen met onder meer Ieder(in), Per Saldo, Mind en Movisie. 

Door: Nationale Zorggids