Wet passend onderwijs blijft niet-passend, zegt 75 procent van de leraren
Meer dan 75 procent van de leraren geeft aan regelmatig geen passende begeleiding en zorg te kunnen geven aan kinderen die die nodig hebben. Dit komt vooral door tijdgebrek en daarnaast te weinig geld, blijkt uit een nieuwe enquête onder ruim 800 docenten en ouders. Dit meldt EenVandaag.
Ouder herkennen dit: driekwart van hen geeft aan dat hun kind met een zorgvraag niet of onvoldoende begeleiding krijgt. 14 procent van de ouders laat weten dat hun kind thuiszit, omdat er nergens een goede plek is.  Ook blijken in het speciaal onderwijs, ondanks de Wet passend onderwijs, wachtlijsten te zijn voor nieuwe leerlingen, geeft 34 procent van de geënquêteerden aan. 
 
Ruim 90 procent van de leraren in zowel regulier als speciaal onderwijs zegt dat de problemen die zorgkinderen hebben, zoals agressie, de laatste jaren zwaarder zijn geworden. Docent speciaal onderwijs Suzanne Mekem denkt dat dat veroorzaakt wordt door de late doorverwijzingen: "Als kinderen eerst 3 maanden thuis hebben gezeten en dan pas bij ons komen, hebben ze al zo'n achterstand. Ik zie vaak ook dat de problemen veel erger zijn dan eigenlijk 'nodig' is'. 
 
De Wet passend onderwijs wordt in het najaar van 2020 geëvalueerd in de Tweede Kamer. 
 
Door: Nationale Zorggids