Normal_wallet-637042_640

Op 1 januari 2021 wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Daarna is het niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel voordelig uitpakken omdat er een betere aanvulling is naast het salaris. Dit moet echter wel voor 1 oktober gedaan zijn, meldt Ieder(in). 

Het UWV geeft aan dat het verstandig is om voor 1 oktober een aanvraag voor de overstap in te dienen. Na de aanvraag  volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige die toelicht wat de overstap betekent op financieel niveau en op het gebied van rechten en plichten. Daarna heeft de aanvrager één week de tijd om een beslissing te nemen. Wie beslist over te stappen, krijgt per de eerste van de volgende maand zijn geld volgens de Wajong 2010.

De overstap kan leiden tot een aanvulling op het loon uit de Wajong tot het wettelijk minimumloon per maand en dit is vaak (flink) meer dan in deeltijd werken met de oude Wajong van voor 2010.

Wanneer niet overstappen?

Wie werkt met een aanvulling van de oude Wajong (voor 2010) en een maatmanwissel heeft, dan is het waarschijnlijk niet lonend om over te stappen. Voor niet werkenden is het ook niet interessant om over te stappen en ook voor werkenden die minder dan 20 procent van het wettelijk minimumloon verdienen is dat het ook niet. 

Door: Nationale Zorggids