Nieuw NAH-expertisecentrum richt zich op chronische fase

Zorgorganisatie Siza opent half september een nieuw expertisecentrum voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het centrum richt zich specifiek op de chronische fase erna. Want mensen hebben nadat ze getroffen zijn door een NAH last van zichtbare en onzichtbare klachten als een verminderd energieniveau, trager reactievermogen en spraak- en taalstoornissen. Het centrum van Siza wil mensen hiermee helpen omgaan. Dit meldt Siza. 

Op jaarbasis lopen 140.000 Nederlanders hersenletsel op door een ziekte of ongeluk. De gevolgen ervan worden vaak lang niet herkend, omdat er aan de buitenkant weinig te zien is. Om leren gaan met hersenletsel is lastig, en daarom is het expertisecentrum het leven in geroepen. 

Door: Nationale Zorggids