Kamer bespreekt initiatiefvoorstel voor erkenning Nederlandse gebarentaal

De Nederlandse gebarentaal moet wettelijk worden erkend. De Kamer debatteert over een initiatiefvoorstel van Kuiken (PvdA), Dik (ChristenUnie) en Van Eijs (D66). Dit meldt de Tweede Kamer.

In de eerste bespreking van het initiatiefvoorstel op 1 september bleek al dat er in de Kamer brede steun is voor het voorstel. Het is vanzelfsprekend dat onze samenleving voor iedereen toegankelijk moet zijn, zo omschrijft Kuiken de noodzaak van het initiatiefvoorstel. De wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal heeft volgens haar een symbolische waarde, maar zeker ook een praktische betekenis.
 
Welke rechten kan de dovengemeenschap nu precies ontlenen aan het voorstel, vraagt El Yassini (VVD). Kuiken antwoordt dat de erkenning de overheid de plicht oplegt de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te regelen: "We kunnen niet langer vergeten om een gebarentolk in te schakelen".
 

Rol overheid

Wat verwachten de initiatiefnemers nu precies van de overheid, vragen Van den Hul (PvdA) en Van der Graaf (ChristenUnie). Van der Molen (CDA) en Jetten (D66) benadrukken dat het niet zo mag zijn dat de dovengemeenschap zelf opdraait voor de verdere bevordering van de eigen taal en cultuur.
 
De overheid moet een voorbeeld- en aanjaagfunctie vervullen, zegt Dik. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt dat het kabinet na aanvaarding van dit initiatiefvoorstel een plan van aanpak zal opstellen en een Adviescollege Nederlandse Gebarentaal zal instellen.
 
Volgens het initiatiefvoorstel moet de minister een beleid voeren "gericht op het bevorderen van het gebruik van de gebarentaal bij openbare toespraken van de leden van het kabinet, in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer". De minister zou een scherpere afbakening wenselijk vinden. Zonder zo'n afbakening zijn de kosten onduidelijk, constateert El Yassini (VVD).
 

Gebarentolk

Het inschakelen van een gebarentolk bij het wekelijks vragenuur en bij de Algemene Politieke Beschouwingen lijkt Van Eijs een goed begin om politieke debatten toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Özütok (GroenLinks) stelt voor om ook bij de verkiezingsdebatten in 2021 een gebarentolk in te zetten.
 
Van Dijk (SP) onderstreept het belang van het gebruik van gebarentaal bij crisiscommunicatie en in de rechtszaal. Jetten (D66) en Van den Hul (PvdA) willen dat ook studenten ouder dan 30 jaar voortaan recht hebben op het inschakelen van een tolk, want "een leven lang leren moet ook mogelijk zijn voor doven en slechthorenden".
 
De Kamer stemt op 22 september over het voorstel en de tijdens het debat ingediende moties.