Normal_geld

De gehandicaptenzorg heeft vorig jaar nagenoeg hetzelfde financiële resultaat geboekt als in 2018. De sector als geheel boekte over 2019 een positief nettoresultaat van 113 miljoen euro tegenover 115 miljoen een jaar eerder. Dat het resultaat vrijwel gelijk bleef is opvallend, omdat er meer cliënten werden behandeld en de omzet over de hele linie met 6,9 procent is gestegen. De hogere omzet ging echter ook gepaard met een flinke toename van de kosten voor personeel: deze stegen met 661 miljoen euro van 5,5 miljard euro in 2018 tot in totaal 6,2 miljard in 2019. Dit meldt Intrakoop. 

“De gehandicaptensector is financieel gezien redelijk gezond, maar de onzekerheid neemt toe”, stelt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Natuurlijk komt dat door dat de coronacrisis en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Maar wat vooral zorgelijk is op de wat langere termijn, zijn de krappe marges. Daardoor is er weinig ruimte voor de broodnodige innovatie. Die is nodig om de groeiende zorgvraag op te vangen. Mensen met een beperking worden steeds ouder en dit gaat vaak gepaard met een toename van de aandoeningen. Deze toename van de zorgzwaarte vraagt extra inzet en andere aanpassingen, terwijl het maar de vraag is of de sector wordt gecompenseerd met ruimere budgetten.”

Omzet gehandicaptenzorg in 2019 opgelopen

De omzet en daarmee de totale kosten van de gehandicaptenzorg in Nederland zijn in 2019 opgelopen tot bijna 10 miljard euro. De tien grootste organisaties in de gehandicaptenzorg namen vorig jaar 42 procent van deze omzet voor hun rekening. Een jaar eerder was het aandeel van de tien grootste instellingen nog 37 procent. Bovendien deden deze organisaties het ook qua omzet en resultaat beter dan een jaar eerder.
Een nadere blik op de resultaten leert dat in 2019 minder instellingen rode cijfers schreven: 25 in 2019 tegenover 27 in 2018. Meer dan de helft van instellingen die een jaar eerder met verlies draaiden, wisten dit vorig jaar om te draaien. Bij de organisaties die in 2019 een verlies boekten, werd in de meeste gevallen de gestegen personeelskosten als oorzaak genoemd.

Aandeel personeelskosten stijgt

De organisaties in de gehandicaptenzorg geven het meeste uit aan personeelskosten: die nemen bijna driekwart van de bedrijfskosten in beslag. Over de hele linie namen de personeelskosten flink toe, waaronder opnieuw de kosten voor personeel niet in loondienst, zoals zzp’ers en flexwerkers. Deze kosten liepen op tot meer dan een half miljard euro, een stijging van bijna 24 procent en de grootste stijging in de afgelopen jaren. In vier jaar tijd stegen deze kosten met maar liefst 70 procent. Een belangrijke oorzaak lijkt de inzet van externe medewerkers als gevolg van tekort aan personeel en het hoge ziekteverzuim.

Door: Nationale Zorggids