Normal_rolstoel_beperking_handicap

Ieder(in) maakt zich zorgen over het gebrek aan prioriteit en aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede coronagolf. Afgelopen zomer zijn de geleerde lessen van de eerste golf in kaart gebracht, maar volgens de belangenvereniging keren dezelfde verkeerde reflexen terug. Op 26 november debatteert de Tweede Kamer over gehandicaptenzorg en langdurige zorg. Dit meldt Ieder(in). 

Op 26 november debatteert de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg en langdurige zorg. Hoewel dat geen coronadebat is, spreekt Ieder(in) met een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen uit over mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de tweede golf. Ook vraagt de organisatie aandacht voor een aantal niet coronagerelateerde kwesties.

Geen samenspraak

In de eerste fase namen zorginstellingen zonder samenspraak of duidelijke uitleg aan mensen met een beperking of hun naasten, of betrokkenheid van cliëntenraden, ingrijpende coronamaatregelen. Sommige van deze maatregelen leidden tot achteruitgang in de situatie van mensen met een beperking, zoals isolement, gebrek aan bescherming en onderbreking of stopzetten van de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Daarmee zijn allerlei rechten van mensen met een beperking en hun naasten geschonden, zegt Ieder(in), die het nu weer ziet gebeuren.

Misstanden voorkomen

Daarom dringt het bij de Tweede Kamer en het kabinet aan om beter te kijken naar de lessen die zijn geleerd uit de eerste coronagolf en met zorgaanbieders het gesprek aan te gaan om herhaling van misstanden te voorkomen. En met hen en cliëntenorganisaties afspraken te maken over de continuïteit van zorg, bezoek, dagbesteding en logeermogelijkheden.

Door: Nationale Zorggids