Normal_geld__pennen__contract__afspraak

In de gemeente Den Bosch is de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet sinds begin dit jaar zeker vijf fraudezaken met het persoonsgebonden budget (pgb) of vanuit Jeugdwet tegengekomen. Dan zijn er nog dertien vermoedens van fraude, met name op het gebied van pgb’s, door budgethouders én zorgaanbieders. Op basis daarvan gaat de ’s-Hertogenbosch zorgfraude nog harder aanpakken. Maar eerst: onderzoek naar zorginstellingen met een hoge winstmarge. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

In vier bewezen zaken is het persoonsgebonden budget voor in totaal 63.000 euro oneigenlijk gebruikt. De gemeente eist dit bedrag terug van de daders. Een zorgaanbieder in de jeugdzorg leverde zonder een contract met de gemeente zorg en declareerde dit ook. Hier ging 1,1 miljoen euro naartoe. Al dit geld is dus niet aan zorg besteed. “Elke euro die bedoeld is voor zorg, moet terechtkomen bij de inwoners en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnen”, zegt het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch.

Meldpunt Zorgfraude

Enkele actiepunten van de gemeente: ervoor zorgen dat ambtenaren weten bij wie ze moeten zijn als ze zorgfraude vermoeden en er komt een Meldpunt Zorgfraude weer zorgverleners en zorggebruikers een melding van vermoedelijke zorgfraude kunnen doen. Is fraude aangetoond, dat stopt het contract met de gemeente en wordt het oneigenlijk toegeëigende geld teruggeëist van de zorgaanbieders.

Pleegt een zorggebruiker fraude, dan eindigt de zogenoemde toekenningsbeschikking, of in kleinere zaken herzien.

Door: Nationale Zorggids