Normal_child-830988_640

Kinderen die hoogbegaafd zijn hebben vaak een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenoten. Toch betekent het niet automatisch deze kinderen ook goed presteren op school. Onderwijsjurist Fleur Terpstra staat gezinnen bij die geen passend onderwijs kunnen vinden voor hun hoogbegaafde kinderen en spant een zaak aan. Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt of hoogbegaafdheid een handicap is. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens Terpstra komen veel hoogbegaafde kinderen klem te zitten in het reguliere onderwijs. Daarom spant ze een zaak aan, zodat scholen meer rekening houden met hoogbegaafdheid. Passend onderwijs gebeurt volgens haar niet in de praktijk. Als hoogbegaafdheid wordt gezien als een handicap, zijn scholen genoodzaakt om aanpassingen aan te brengen om zo hoogbegaafde kinderen van goed onderwijs te voorzien.

Ontwikkelingspsycholoog Lianne Hoogeveen vindt het echter niet nodig om hoogbegaafdheid te bestempelen als handicap. Zij is van mening dat leraren getraind moeten worden om hoogbegaafde kinderen te signaleren. Op die manier kunnen ze rekening houden met deze kinderen en het juiste onderwijs aanbieden.
 

Door: Nationale Zorggids