Normal_pexels-gustavo-fring-3985168

De Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt de komende weken kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om op (woon)locaties te kijken hoe zij werken aan goede infectiepreventie. Dit meldt IGJ. 

Uit het toezicht van de inspectie in de zomer naar de ervaringen in de gehandicaptenzorg in coronatijd bleek dat vooral bij kleine zorgaanbieders het belang van infectiepreventie nog niet altijd gevoeld wordt. Er is niet altijd voldoende deskundigheid en scholing op dit terrein.

Goede infectiepreventie stimuleren

Met haar toezicht wil de inspectie de aandacht voor goede infectiepreventie stimuleren. Maar ook zal de inspectie de bezochte zorgaanbieders vragen verbeteringen door te voeren als dat nodig is. Tijdens de bezoeken spreekt de inspectie niet alleen met het management, maar ook met zorgverleners en waar mogelijk met bewoners en/of hun vertegenwoordigers. Daarnaast maakt de inspectie een ronde over de locatie.

Voor elk bezoek bespreekt de inspectie met de zorgaanbieder de mogelijkheid van het bezoek in deze coronatijd. De inspecteurs voeren het toezicht uit volgens de maatregelen die op dat moment gelden en volgens de wensen van de zorgaanbieders. 

Het toetsingskader voor infectiepreventie is voorafgaand aan de bezoekronde voorgelegd aan koepelorganisaties in de gehandicaptenzorg  en aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM.

Door: Nationale Zorggids