Normal_rolstoel_beperking_handicap

De koning constateerde in zijn troonrede al dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak harder geraakt worden door de coronacrisis. Daarbovenop komen nu ook nog de door gemeenten aangekondigde bezuinigingen in het sociaal domein. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwt Ieder(in) voor extra achterstand en uitsluiting op zowel korte als langere termijn. Dit meldt de belangenvereniging voor mensen met een beperking. 

Aanleiding voor de brief is de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid op 30 november. De gemeentelijke bezuinigingen gaan vooral mensen met levenslange en levensbrede beperking of chronische ziekte ongenadig hard treffen, aldus Ieder(in).

Echt in de gevarenzone

“De positie en participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte staan al jaren onder druk. De coronacrisis heeft die druk verhoogd. Dat gemeenten – mede onder invloed van corona – nu al grootscheepse bezuinigingen op zorg en ondersteuning aankondigen of al doorvoeren, is ronduit zorgwekkend.”

Zo neemt de gemeente Amsterdam sinds 1 oktober nog slechts 10 procent van de aanvragen voor huishoudelijke hulp in behandeling. De rest moet afwachten tot januari. En de gemeente Wolden besloot dat iedereen 15 minuten minder huishoudelijke hulp krijgt. Tarieven voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s) worden verlaagd waardoor ze niet meer marktconform zijn en de inkoop van goede zorg niet meer mogelijk is. Mensen moeten volgens Ieder(in) bovendien steeds meer zorgtaken zelf op zich nemen. Met name voor ouders van zorgintensieve kinderen heeft dit grote gevolgen.

Systeemverantwoordelijke

In haar brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) om een einde te maken aan de discussie tussen het Rijk en de gemeenten en te zorgen voor voldoende middelen voor gemeenten. De oproep aan minister is om als systeemverantwoordelijke te voorkomen dat bezuinigingen in het sociaal domein mensen met een beperking en hun naasten nog verder op achterstand zet.

De ontwikkeling van een afwegingskader voor mensen met een levensbrede, levenslange beperking of chronische ziekte zou hen verzekeren van passende zorg en ondersteuning die voorkomt dat zij door de bodem zakken. Ieder(in) pleit bovendien voor het voorkomen van overbelasting van naasten en mantelzorgers. Corona eist een grote tol van hen. Daarom is extra ondersteuning noodzakelijk: bied respijtzorg aan, waarmee de huishoudens op adem kunnen komen.

Door: Nationale Zorggids