Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Minister Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis hebben met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen een doorbraak bereikt in de aanpak hoe om te gaan met de zorg aan personen met een hoog veiligheidsrisico. Dit zijn ongeveer 1.500 mensen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving die een ernstig risico vormen voor zichzelf of hun omgeving, meldt Rijksoverheid.

Het gaat erom meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van beveiligde zorg voor deze mensen. De inzet is dat er landelijk sneller zicht is op waar de opnamecapaciteit voor beveiligde zorg beschikbaar is.

Convenant

Blokhuis en Grapperhaus hebben met betrokken partijen een convenant getekend waarin is afgesproken een ‘dashboard’ in te richten dat gaat helpen ‘real time’ inzicht te krijgen in het aanbod van (beschikbare) beveiligde zorg, zodat mensen die toegang dienen te krijgen tot beveiligde zorg sneller opgenomen kunnen worden. Binnen een in te stellen landelijk coördinatiepunt kunnen knelpunten die aan de hand van het dashboard naar boven komen bespreekbaar gemaakt worden.

Het dashboard is een hulpmiddel voor de reeds bestaande opname- en plaatsingspraktijk. Het convenant is ondertekend door Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Nederlandse ggz, de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Door: Nationale Zorggids