Normal_normal_rolstoel_

Volgens vakbond FNV heerst er een angstcultuur bij sociaal werkbedrijf Dethon. De directeur van Dethon kreeg van de SP een petitie overhandigd met 131 handtekeningen van medewerkers. Ook gaf de SP een zwartboek, waarin klachten stonden die zijn geuit via een speciaal meldpunt. Dit melden Binnenlands Bestuur en Omroep Zeeland.

Sociaal werkbedrijf Dethon helpt mensen die (tijdelijk) naast de reguliere arbeidsmarkt staan. Op basis van een dossier concludeerde FNV-bestuurder Mariska Exlto dat er dingen gebeuren binnen het bedrijf die niet geduld kunnen worden. Het gaat vooral om mensen die niet goed overweg kunnen met hun werkgever. Werknemers worden niet serieus genomen als ze een gesprek willen en worden zomaar overgeplaatst. Ook worden vakantiedagen ingetrokken bij ziekte. De medewerkers voelen zich geïntimideerd en zijn bang om tegen hun werkgever in te gaan.

Het FNV vindt dat de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen als eigenaren van het bedrijf moeten ingrijpen en de angstcultuur moeten onderzoeken. De vakbond heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek, maar de wethouder weigerde dat. De SP heeft een meldpunt voor klachten ingericht.

Belevingsonderzoek 

Wethouder Adri Totté gaf eerder aan dat hij verrast is over de uitspraken van het FNV. Hij verwijst naar een belevingsonderzoek, waar een gemiddelde van een 7 uitkwam. De directie is het op basis van die uitkomst oneens met de bewering dat er een angstcultuur heerst in het bedrijf. Volgens hem is er een duidelijke klachtenregeling waar medewerkers gebruik van kunnen maken.

Onafhankelijk onderzoek

Directeur Edwin van Berghen ziet geen angstcultuur en zegt zich niet te kunnen herkennen in de klachten die zijn geuit bij het meldpunt van de SP. Wel keurt hij een onafhankelijk onderzoek naar het vermeende wanbeleid goed. Volgens hem is het belangrijk dat alles tot op de bodem uitgezocht wordt.


Door: Nationale Zorggids