Normal_basketball-102377_640

Een aantal sportbonden heeft besloten dat er eerst een vaccin moet komen voordat er weer gesport kan worden. De competitiestop voor deze groep sporters met een beperking zal langer duren dan voor anderen. Dit meldt Trouw.

Rolstoelhockey en G-handbal 

De regeling geldt onder andere voor rolstoelhockey en G-handbal. Volgens de sportbonden hebben deze sporters een verhoogd risico op ernstige gevolgen van een besmetting van het coronavirus. Hockeybond KNHB heeft daarom besloten om te wachten met de competities totdat er een vaccin beschikbaar is.

Niet alle competities voor mensen met een beperking zullen zo lang stop worden gezet. Voor zitvolleybal, rolstoelhandbal en –basketbal gelden de reguliere regels; die competities mogen hervat worden zodra het kabinet daar toestemming voor geeft.

Maatwerk 

Sportorganisatie NOC-NSF geeft aan dat bij deze beslissingen geen harde lijn wordt gevolgd. Het gaat vooral maatwerk, want de ene handicap is de andere niet. Voor mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie is een besmetting met het virus gevaarlijker, dan voor iemand die een ledemaat mist. Dos Engelaar, directeur van Gehandicaptensport Nederland, hoopt dat de sportbonden denken in mogelijkheden en rekening houden met de sporters.
 

Door: Nationale Zorggids