Pensioen Zorg & Welzijn

In diverse sectoren staan de pensioenen onder druk. Onder meer binnen de Zorg & Welzijn en het onderwijs wordt zelfs openlijk gesproken over kortingen. Het pensioen voor medewerkers in de Zorg & Welzijn wordt geregeld door Pensioenfonds PFZW (Pensioenfonds Zorg & Welzijn), tevens het grootste pensioenfonds in Nederland. Sinds de zomer van 2020 ligt een nieuw pensioenakkoord op tafel. Wat betekent dit nieuwe akkoord voor zorgmedewerkers, en wat verandert er?

Nieuw zorgpensioen beweegt mee met economie  

Strekking van het nieuwe pensioenakkoord voor de sector Zorg & Welzijn, is dat deze meebeweegt met de economische situatie. Tijdens economische voorspoed stijgt het pensioen, en andersom is dit het geval bij economische zwaardere tijden. Hoewel het akkoord positief werd ontvangen door het PFZW, zijn er ook kritische geluiden hoorbaar. Met het ingelegde pensioengeld wordt enerzijds een reserve opgebouwd voor slechte tijden, anderzijds wordt dit gebruikt om te beleggen, en zo geld te verdienen. Dit neemt ook risico’s met zich mee, zo bleek maar weer uit berichtgeving over de miljardenstrop van het PFZW in de oliemarkt.

Met het nieuwe pensioenakkoord zijn fondsen minder afhankelijk van dekkingsgraden of rekenrentes. De rekenrente staat voor het rendement dat pensioenfondsen op belegde pensioenpremies genereren. De rekenrente is dan weer sterk verbonden met de marktrente, welke bij tijd en wijle kunstmatig laag wordt gehouden om investeringen in de economie te stimuleren. De motieven om tot dit nieuwe pensioenakkoord te komen zijn dan ook goedbedoeld, maar pas op de langere termijn zal duidelijk worden of dit ook een positieve uitkomst heeft.

Is een aanvullend pensioen verstandig?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is de vaste pensioenuitkering voor iedere werkende Nederlander na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast ontvang je pensioen over hetgeen je hebt opgebouwd bij de werkgever(s), en dit geld wordt ondergebracht bij het PFZW. Biedt het nieuwe pensioenakkoord voor de sector Zorg & Welzijn wel voldoende garanties en zekerheden, of is een aanvullend pensioen aan te bevelen?  

Lees ook: Uitbetaaldata AOW

Aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen kan interessant zijn, zeker als appeltje voor de dorst. Ook zzp’ers zijn doorgaans aangewezen om dezelfde aanvullende mogelijkheden voor een pensioen. Als zelfstandig ondernemer in de zorg bouw je namelijk geen pensioen meer op via PFZW, tenzij je zelf de volledige pensioenpremie betaalt. Aanvullende opties voor het pensioen zijn sparen, beleggen of het afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Sparen brengt weinig risico’s met zich mee, maar je bent veelal afhankelijk van de spaarrente. Geld beleggen kan vaak rekenen op hogere marges, maar een belegging kent ook risico’s. Een lijfrenteverzekering is ideaal wanneer je eerder wilt stoppen met werken of wilt aanvullen op het bestaande pensioen. In dit geval leg je periodiek geld in bij een verzekeraar, welke voor jou het geld zal beleggen. Het opgebouwde bedrag uit een lijfrenteverzekering kan je in een later stadium volledig of in gedeeltes opnemen. 

Toekomst zorgpensioen blijft ongewis

Het nieuwe pensioenakkoord voor de zorgsector heeft nog niet alle onzekerheden omtrent de toekomst weggenomen. Volgens de huidige planning zullen uiterlijk per 1 januari 2026 de nieuwe regels van het akkoord gaan gelden, en dan nog is het de vraag hoe dit gaat uitpakken. De economische situatie, nu en over de langere termijn, laat zich namelijk niet voorspellen. En juist daarmee valt of staat het succes van dit nieuwe pensioenakkoord voor de zorgsector. Voor de zorgmedewerkers blijft het om die reden onverminderd belangrijk om tijdig plannen te maken voor het pensioen.