Normal_corona

Sinds 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimten. Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje op kunnen, is een kaartje beschikbaar gesteld via de website van Vilans. Dit meldt Ieder(in). 

Op het kaartje staat dat de houder onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt. Het kaartje is te downloaden, printen en vervolgens om te dragen. Het kaartje kan als eerste ‘bewijsmiddel’ gezien laten worden aan handhavers, controleurs of winkelpersoneel. Hoewel het geen officiële vrijstelling vanuit de overheid is, moet het mensen wel makkelijker maken om aan te tonen dat ze onder de vrijstelling vallen. Verificatie van het kaartje bij een erkende partij zoals een zorgverlener kan de waarde van het kaartje als bewijsmiddel versterken.

Wie zo’n kaart draagt kan daar extra informatie aan toevoegen, zoals de reden van geen mondkapje, een naam en telefoonnummer van de behandelaar of een naaste of een stempel of sticker van de zorginstelling of huisarts. Het is nog onzeker of alle zorgverleners meewerken aan de verificatie van het uitzonderingskaartje.

Alternatieve oplossingen

Alternatieven zijn het dragen van een faceshield. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid dit niet als volwaardig alternatief voor een mondkapje ziet, kan het mogelijk voor mensen met ziekte of beperking voldoen. Een andere optie is het vragen van een brief van de huisarts, behandelaar of instelling óf het aantonen van gebruik van hulpmiddelen en/of medicijnen.

Door: Nationale Zorggids