Normal_normal_down_beperking_handicap

Uit het rapport ‘Maatwerk in meedoen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de 1,2 miljoen Nederlanders met een verstandelijke beperking het moeilijker hebben in de samenleving, minder tevreden zijn met het leven en vaak eenzaam zijn. In het onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking het lastiger hebben en dat hulp en ondersteuning daarbij nodig is. Het vraagt om een meer integrale aanpak vanuit overheden, professionals en werkgevers. Dit meldt het SCP. 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met het zelf organiseren van hun huishouden en dagelijkse bezigheden, het gebruik van het openbaar vervoer, het invullen van formulieren en het afhandelen van financiën. Toch gaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid vaak uit van een grote mate van zelfredzaamheid. Dat is problematisch, omdat een groot deel van deze groep te weinig hulpbronnen heeft om het tekort aan zelfredzaamheid te compenseren. Zo heeft 40 procent van de volwassenen met een verstandelijke beperking naast hun tekort aan zelfredzaamheid ook te weinig inkomen en kan niet rekenen op werk of de aanwezigheid van een sociaal netwerk.

Op meerdere gebieden ondersteuning nodig 

Bij deze multi-problematiek ligt de oplossing in het integraal kijken naar de verschillende oorzaken. Daarvoor is ondersteuning nodig die niet alleen is gericht op verbetering van zelfredzaamheid, maar ook op het zo goed mogelijk organiseren van werk, genoeg inkomen en een sociaal netwerk. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een (levens)coach.

Voor integrale ondersteuning is samenwerking nodig tussen diverse organisaties en hulpverleners. Gemeenten en rijksoverheid kunnen de regelingen en financiering zo aanpassen dat zulke integrale ondersteuning wordt gestimuleerd. Daarnaast kunnen regels, aanvraagprocedures en formulieren worden vereenvoudigd. Naast de overheid, zorgverleners en sociaal werkers hebben ook werkgevers een rol. Zij kunnen bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking een werkplek te bieden.

Mensen met een verstandelijke beperking in tijden van corona

De coronacrisis heeft grote effecten op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zo viel voor een deel de ondersteuning en de dagbesteding (gedeeltelijk) weg, uit angst voor besmettingen en omdat het lastig is afstand te houden. Veel mensen met een zo’n beperking werken vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in beschut werk of met een flexibel contract en veel baanwisselingen. Voor hen zal het vaak lastig zijn om hun baan te behouden. Dit soort veranderingen heeft grote impact op de dagstructuur, sociale contacten en het inkomen van mensen met een verstandelijke beperking.
 

Door: Nationale Zorggids