Normal_rolstoel_beperking_handicap

Mensen met een beperking doen minder naar wens en vermogen mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Sinds 2016 is dit weinig verbeterd. Wanneer mensen aangeven het zelf belangrijk te vinden om te participeren op specifieke deelgebieden in de samenleving, is het verschil in participatie tussen mensen met een beperking en de algemene bevolking kleiner. Dit meldt Nivel dat samen met het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland onderzoek hiernaar deed. 

Tussen 2016 en 2019 is de deelname aan de samenleving onderzocht op negen deelgebieden, waaronder dagelijks buitenshuis komen en het ontmoeten van vrienden. Op de helft van deze gebieden bleef de participatie van mensen met een beperking en de algemene bevolking stabiel. Op een aantal punten is het verschil echter toegenomen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van buurtvoorzieningen door mensen met een lichamelijke beperking en het hebben van (on)betaald werk door mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Daarentegen is deelname aan verenigingsactiviteiten en cursussen verbeterd voor mensen met een psychische aandoening.

Meer participatie wanneer mensen het belangrijk vinden

Wanneer mensen met een beperking het belangrijk vinden om te participeren op specifieke deelgebieden, doen zij ook daadwerkelijk meer mee. Het verschil met de algemene bevolking was kleiner wanneer mensen met een beperking aangeven het belangrijk vinden om mee te doen op een deelgebied. Dit is bijvoorbeeld te zijn bij het gebruik van openbaar vervoer in 2019: van de mensen die het ov belangrijk vinden, maakte 80 procent van degenen met een lichamelijke beperking en 83 procent van de degenen uit de algemene bevolking hier daadwerkelijk gebruik van.

Wens om meer mee te kunnen doen

De helft van de ondervraagde mensen met een lichamelijke beperking gaf in 2019 aan dat zij goede mogelijkheden hebben om te leven zoals zij dat willen. Dit is een afname sinds 2016, toen dit twee derde was. In de algemene bevolking was dit hoger en stabiel rond de 80 procent. Er is dus ruimte voor verbetering om de participatie van mensen met een beperking aan te laten sluiten bij hun behoeften, besluit Nivel.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/deelname-aan-de-samenleving-voor-mensen-met-een-beperking-de-afgelopen-vier-jaar-weinig, geraadpleegd op 9-12-2020