Normal_rolstoel_beperking_handicap

Donderdag 10 december heeft de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) het nieuwe online kennisplatform gelanceerd, met kennis en inzichten op het raakvlak van technologie en inclusie. Het laat zien dat bijvoorbeeld met een exoskelet of slimme bril de baankansen van mensen met een beperking worden vergroot. Ook worden mensen met een beperking, werkgevers, intermediairs en kennisinstellingen gemobiliseerd om nieuwe technologie te verkennen of uit te rollen. De komende jaren zal KIT het informatieaanbod verder uitbreiden. Dit meldt Cedris. 

KIT is en initiatief van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid en TNO. KIT richt zich op het opstarten en begeleiden van programma’s, het ophalen en delen van kennis en het verkennen van nieuwe technologie.

Deze week lanceerde KIT het nieuwe kennisplatform, met een vernieuwde uitstraling die past bij de ambitie: samen versnellen op inclusie en technologie met het oog op werk voor iedereen. In deze fase ligt de nadruk op ondernemers en sociale werkbedrijven; in de nabije toekomst al KIT verkennen hoe zij mensen met een beperking veel actiever kan betrekken.

Wat levert inclusieve technologie op?

Augmented reality, smart glasses of exoskeletten zijn voorbeelden van technologie die kunnen worden ingezet om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie verkent kansen van nieuwe technologie voor mensen met een beperking, en brengt partijen bij elkaar met het oog op een inclusieve arbeidsmarkt.

Door: Nationale Zorggids