Normal_normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Scholen sluiten tot 18 januari 2021. Maar voor kwetsbare kinderen, leerlingen die dit jaar examen doen en leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, geldt een uitzondering. Zij moeten wel de mogelijkheid krijgen om fysiek onderwijs te volgen. Dit heeft het ministerie van onderwijs (OCW) vandaag nogmaals bevestigd. Dat meldt Ieder(in).

Ieder(in) gaat ervan uit dat sommige scholen open mogen blijven, zoals speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen binnen vmbo en mbo. Er komen signalen uit het land dat scholen de regels verschillend interpreteren. Het gevolg is dat een deel van bovengenoemde scholen toch de deuren heeft gesloten. Het ministerie van OCW is nu bezig om met de betrokken onderwijsorganisaties helderheid te verschaffen over de regels waaraan een school zich moet houden. Daarna zullen OCW en de onderwijsinspectie erop toezien dat de regels ook echt worden nageleefd.

Kwetsbare kinderen in regulier onderwijs

Uiteraard zitten er ook kwetsbare leerlingen in het reguliere onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die gebruikmaken van voorzieningen binnen het passend onderwijs. Ook deze leerlingen hebben in principe recht op fysiek onderwijs. Maar hoe wordt bepaald welk kind kwetsbaar is? Het ministerie zegt daarover, dat dit waar mogelijk in samenspraak tussen school, ouders en leerlingen wordt bepaald. Duidelijk is wel dat de volgende kinderen in principe voor onderwijs in aanmerking komen: kinderen met een chronische ziekte en/of handicap, kinderen met psychiatrische problematiek, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen die afhankelijk zijn van de opvang in instellingen, kinderen die recent bij Veilig Thuis zijn gemeld, thuiswonende kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel en jeugd die vanwege de sociale/culturele/economische kwetsbaarheid van hun gezin extra aandacht behoeft.

Meer helderheid nodig

Ieder(in) is blij dat er voor kwetsbare kinderen fysiek onderwijs beschikbaar blijft. Het leed in gezinnen door corona kan zo worden beperkt. Wel vinden we het nodig dat het ministerie snel helderheid schept over de consequenties van de regels. Zeker als het gaat om het al dan niet openblijven van scholen.

Door: Nationale Zorggids