Normal_blindenstok_-_blind_beperking

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert na het ontvangen van de eerste signalen dat mensen met een Wajonguitkering er in hun inkomen op achteruitgaan in 2021. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap. En gaat ook tegen de afspraken in die zijn gemaakt in de Eerste Kamer, aldus Ieder(in).

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong. Of kijken op wiewatwajong.nl bij de vraag Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen 2020. Wat nu?. Ieder(in) adviseert mensen nu om pro-forma bezwaar te maken. Hierdoor wordt het voor het UWV inzichtelijk hoe groot het probleem is en houden Wajongers de regie in eigen hand.

Een pro-forma bezwaar moet binnen 6 weken bij het UWV zijn. De telling start vanaf de datum op de beschikking. In de pro-forma geeft de Wajonger aan het niet eens te zijn met het de hoogte van het garantiebedrag wegens een achteruitgang in inkomen.

Informatiepunt Wajong

Vanuit het informatiepunt kan Ieder(in) mensen informeren hoe ze bezwaar maken. Daarbij kan de belangenbehartiger dit ook noteren als melding op het meldpunt. Als iemand juridische ondersteuning wil bij het bezwaar maken, kan diegene terecht bij een vakbond als hij of zij lid is of via de rechtsbijstand(verzekering).

Daarnaast is Ieder(in) samen met FNV, VCP, de Landelijke cliëntenraad bezig om de signalen over achteruitgang gezamenlijk in beeld te krijgen. Hierover zijn ze in overleg met UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact opnemen met het Informatiepunt Wajong kan via wajong@iederin.nl of telefoonnummer 085 – 400 70 22.

Door: Nationale Zorggids