Normal_rolstoel_beperking_handicap

Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde hierover onlangs een discussienota. De ideeën in die nota gaan waarschijnlijk een rol spelen in een nieuw regeerakkoord. Onder meer Ieder(in), Per Saldo, KansPlus, Sien, Spierziekten Nederland, Longfonds en Dwarslaesie Organisatie Nederland reageerden: “Veel aandacht voor medische zorg, maar helaas te weinig visie op gehandicaptenzorg, inclusie en verbeteringen voor mensen met een beperking of chronische ziekte.” Dit meldt Ieder(in), namens de groep organisaties.

De VWS-discussienota “Zorg voor de Toekomst” staat vooral in het teken van zaken als medische zorg, ouderenzorg, preventie en leefstijl. Dat is mooi, maar waar is de visie op de gehandicaptenzorg, vragen de organisaties zich af in hun reactie op het discussiestuk. “Aandacht voor leefstijl is natuurlijk belangrijk, maar een levenslange beperking en de meeste chronische ziekten worden hiermee niet voorkomen.” Hoe gaat het dan in de toekomst als je die levenslange beperking en die chronische ziekte wel hebt?

Gezondheid bewoners instellingen in een toekomstvisie

Als het gaat om mensen die in instellingen wonen lijkt er juist te weinig aandacht te zijn voor preventie, gezondheid en goede zorg. Maatschappelijk participeren is voor hen vaak lastig, maar er zijn in de directe zorg voor deze mensen veel mogelijkheden om hun gezondheid te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. In een visie op de toekomst van de zorg mogen verbeterplannen hiervoor niet langer ontbreken, aldus de organisaties.

Koester eigen initiatieven

Wat tevens mist is een visie op eigen regie en initiatief van mensen met een beperking en hun omgeving. Zij kunnen als gelijkwaardige partij een bijdrage leveren aan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg (door bijvoorbeeld lage overheadkosten).

Denk bijvoorbeeld aan het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen heel doelmatig zelf zorg kunnen inkopen. Maar ook aan kleinschalige wooninitiatieven vanuit mensen zelf, waarin ouders en naasten van mensen met een beperking initiatief nemen en veel werk verzetten.

'Kom dus met een goed plan voor de gehandicaptenzorg'

Het onderbelicht laten van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en chronische ziekte loopt als een rode draad door de VWS-discussienota, zeggen Ieder(in) en de andere partijen. De organisaties doen in hun reactie de oproep om serieus werk te maken van een integraal plan voor de gehandicaptenzorg en willen hier graag met het ministerie van Volksgezondheid en politieke partijen over in gesprek.

Door: Nationale Zorggids