Mensen met verstandelijke beperking oefenen met stemmen

Zorgorganisatie Ipse de Bruggen, Leer Zelf Online en gemeente Den Haag hebben donderdag in Den Haag een oefenstembureau ingericht. Zij willen mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van stembureaus. Ook hebben cliënten met een verstandelijke beperking daar een toelichting gegeven op het Kieskompas met Steffie en hoewerktstemmen.nl met Steffie. Dit meldt Ipse de Bruggen.

Mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden maken nog altijd veel minder gebruik van hun stemrecht dan andere kiezers. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 lag het percentage stemmers onder mensen met een verstandelijke beperking op 46 procent, terwijl het gemiddelde opkomstpercentage op bijna 82 procent lag. Dit komt onder meer doordat zij niet weten dat zij mogen stemmen of niet weten hoe het stemmen precies werkt, omdat het stemlokaal niet goed toegankelijk is of omdat ze niet goed weten op wie ze willen stemmen.

Oefenstembureau

Met het oefenstembureau in de Prael in Den Haag vragen Leer Zelf Online, de gemeente Den Haag, Ipse de Bruggen en de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) ook aandacht voor de toegankelijkheid van de stemlokalen. Tien cliënten met een verstandelijke beperking van zorgorganisatie Ipse de Bruggen hebben in twee groepen geoefend.

De ervaringen van de cliënten in het stemlokaal worden vastgelegd in een adviesrapport, dat eind februari wordt overhandigd aan Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na de overhandiging wordt dit advies naar alle gemeenten in Nederland gestuurd.

Toegankelijke verkiezingen

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "Juist nu met de coronamaatregelen in het stemlokaal is het zaak om ervoor te zorgen dat alle kiezers die mogen stemmen ook weten hoe ze hun stem kunnen uitbrengen. De ervaringen uit het oefenstembureau zijn hierbij heel waardevol. Toegankelijke verkiezingen zijn belangrijk voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want elke stemt telt."

Door: Nationale Zorggids 
Foto: 
Jaimy Sandrodji