Normal_normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met onder meer gemeenten, zorgaanbieders, professionals en ouder- en pg-organisaties, waaronder Ieder(in) en Per Saldo, een ‘marsroute’ gemaakt voor betere, integrale jeugdhulp en ondersteuning. Dit meldt Ieder(in). 

Zowel uit het eerder verschenen Zwartboek van Ieder(in) en andere onderzoeken blijkt keer op keer dat de manier waarop jeugdhulp en -ondersteuning is ingericht, niet past bij wat nodig is voor kinderen met een levenslange, levensbrede hulpvraag en hun gezinnen. Daarbij gaat het over kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking, of een meervoudige beperking, kinderen met autisme-spectrum-stoornis of met een chronische ziekte die dagelijks extra ondersteuning en/of zorg vraagt.

Te groot beroep op ‘eigen kracht’

Het Rapport Toegang bevestigt veel van de problemen die in de eerdere onderzoeken naar voren komen. Zo wordt er te gemakkelijk of zelfs geheel onterecht een beroep op ‘eigen kracht’ en oplossingsvermogen van de gezinnen zelf gedaan, constateert nu ook het Rapport Toegang. Goede zorg en ondersteuning blijven daardoor uit. Dit leidt in de praktijk tot onrust, overbelasting of zelfs crisissituaties in de gezinnen.

Luister beter naar ouders

Eén van de problemen in de jeugdhulp en ondersteuning is dat er te weinig kennis is over deze groep jeugdigen. Ook wordt er door professionals, gemeenten en zorgaanbieders te weinig geluisterd naar de ouders of verzorgenden. Hun ervaringen, kennis en ondersteuningsvraag komen onvoldoende aan bod. Dit zorgt ervoor dat er te vaak geen of niet-passende zorg en ondersteuning wordt aangeboden. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, maar ook om levensbrede ondersteuning voor onderwijs, werk en wonen.

Levensloop beter en integraal in beeld 

Volgens Ieder(in) is het sterke punt aan dit rapport dat de levensloop van jeugd met een levenslange en levensbrede beperking nu beter en integraal in beeld is. De adviezen die op tafel liggen moeten tot verbetering van de inzet van ondersteuning leiden. Een voorbeeld van een advies uit het rapport is het goed in beeld brengen wat er voor een gezin nodig is en nauw op te trekken met ouders en verzorgenden, door te luisteren naar wat ze nodig hebben.

Met het ministerie van Volksgezondheid en de andere partijen is afgesproken dat de adviezen niet vrijblijvend zijn. Met dit rapport als startpunt moeten merkbare en meetbare verbeteringen bereikt worden. Over het doorvoeren van de verbeteringen en het monitoren van de resultaten worden nog afspraken gemaakt met gemeenten en zorgaanbieders. Ieder(in) blijft alert dat de adviezen uit dit rapport worden toegepast.

Door: Nationale Zorggids