Normal_pexels-marcus-aurelius-4064229-2

Twintig procent van de burgers kan niet uit de voeten met de regels waarmee ze worden geconfronteerd. Dat constateert de Tweede Kamercommissie die onderzoek heeft gedaan naar uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, Belastingdienst en CBR. De commissie pleit er dan ook voor om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering. Dit meldt Ieder(in).

In een rapport constateert de commissie dat er bij het opstellen van wet- en regelgeving slecht wordt samengewerkt tussen kabinet, Tweede Kamer, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Dat leidt tot slecht uitvoerbaar beleid en burgers die in de knel komen.

Mensen met een beperking oververtegenwoordigd

De conclusies van de Kamercommissie zijn Ieder(in) uit het hart gegrepen. Ze geven goed weer wat veel mensen met een beperking dagelijks meemaken. In de 20 procent mensen die in de knel komen, zijn zij oververtegenwoordigd omdat ze met meer uitvoeringsorganisaties te maken hebben dan de doorsnee burger.

Mensen met een beperking krijgen met voortdurend wisselende toegangscriteria te maken, omdat de politiek steeds nieuwe regelingen bedenkt. Ze worden voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd en krijgen te maken met ellenlange procedures. Er is  gebrek aan deskundigheid en handelingsruimte bij professionals.

Meer ruimte voor maatwerk

De Kamercommissie wil dat er meer aandacht komt voor de uitvoerbaarheid van beleid. “De Tweede Kamer moet zelf contacten onderhouden met de werkvloer en met burgers om de vinger aan de pols te kunnen houden bij uitvoeringsorganisaties.” Verder moeten professionals bij uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen voor maatwerk aan de balie.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), wijst in het rapport ook nog op de enorme versnippering van kennis in de Tweede Kamer, waardoor niemand daar overzicht heeft hoe slecht uitvoerbaar beleid uiteindelijk de meest kwetsbare groepen het hardst treft.

Perspectief burger voorop stellen

Ieder(in) is blij met de aandacht voor de getroffen burgers en de rol van de Tweede Kamer zelf. En met de aanbeveling dat de Tweede Kamer veel meer in gesprek moet gaan met belangenorganisaties, cliëntenraden en uitvoeringsorganisaties. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de uitvoering georganiseerd wordt vanuit het perspectief van de burger. Illya Soffer: “Daarmee voorkom je dat de optelsom van wetten en regels in de uitvoering tot ongewenste vastlopers voor burgers leidt.”

Opdracht voor nieuwe kabinet

De menselijke maat terugbrengen in de uitvoering. Dat is wat Ieder(in) betreft een zeer belangrijke opgave voor het volgende kabinet. Bij deze verbetering moeten ook de gemeenten, in hun rol van uitvoeringsorganisatie, worden meegenomen.

Door: Nationale Zorggids