Normal_rolstoel_beperking_handicap

Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen. Dit meldt Ieder(in).  

De ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag bij zorg, participatie, wonen, school, mobiliteit, werk of zinvolle dagbesteding staat onder grote druk. De afgelopen jaren stapelden de rapporten en zwartboeken over problemen zich op. Het aantal rechtszaken over ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is enorm toegenomen, waarbij 41 procent van de zaken over de Wmo de burger in het gelijk wordt gesteld door de rechter.

Onenigheid over geld

De problemen laten zich samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het niet centraal stellen van de hulpvrager, het ontnemen van keuzevrijheid, achteruitgang in de rechtspositie van burgers en onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht. Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen Rijksoverheid en lokale overheden voort. Hierdoor krijgen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En ondervinden zij grote hinder van wetten en domeinen die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Werken vanuit vertrouwen

Met het manifest vragen de elf organisaties onder meer om een einde te maken aan de strijd tussen de overheid en gemeenten over geld. Want mensen betalen de rekening van tekorten, bezuinigingen en doorgeslagen efficiency denken. Ook vragen ze om te werken vanuit vertrouwen bij ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag en de wet- en regelgeving daarop aan te passen, ongeacht om welk type ondersteuning het gaat. De ondersteuningsvraag zou centraal moeten staan en daarvoor zou een onafhankelijke beoordeling (onafhankelijke indicatiestelling) voor gevoerd moeten worden. Zo wordt de beoordeling en aangeboden ondersteuning niet bepaald door het beschikbare budget of het aanbod van ondersteuning.

Door: Nationale Zorggids