Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Naasten van een familielid met een verstandelijke beperking hebben het tijdens de tweede coronagolf zwaarder dan vóór de coronacrisis en hun mentale gezondheid is achteruitgegaan. Ouders van een kind dat thuis woont, zijn minder tevreden over hun leven dan andere naasten. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in oktober en november 2020, zo meldt Nivel. 

De mentale gezondheid van ouders, broers en zussen is minder goed dan voor de coronacrisis. Naasten vinden hun leven minder betekenisvol en ze kunnen zich minder goed concentreren. Ook voelen ze zich onveiliger in het dagelijks leven en rekent een derde zich tot een risicogroep. Deze problemen behoeven meer aandacht van professionals en beleidsmakers vanwege de grote maatschappelijke rol van naasten in de zorg, aldus Nivel.

Maatwerk in dagbestedingen en vervoer belangrijk

Vier van de vijf mensen met een verstandelijke beperking die eerder dagbesteding hadden, ontvangen dat weer in oktober en november 2020. Dit zorgt voor structuur, bezigheden en contacten. In deze voorziening is vanwege de coronamaatregelen veel veranderd qua omvang, locatie, groepen en vervoer. Over deze veranderingen zijn vier op de vijf naasten (heel) tevreden. Maatwerk is heel belangrijk gebleken. Wat voor de één een fijne aanpassing is, bijvoorbeeld dagbesteding in een kleinere groep op het eigen terrein, is voor een ander juist niet fijn. De uitdaging is dan weg en de wereld wordt heel klein.

Naasten vinden uitleg geven en geruststellen lastiger

Naasten vinden het moeilijker om hun familielid met een verstandelijke beperking te ondersteunen dan voor de crisis. Het is lastig uit te leggen wat corona is, waarom alles is afgezegd en hoe lang het nog zal duren. Dat de maatregelen telkens veranderen, helpt daarbij niet mee. Door de coronamaatregelen loopt het contact tussen naasten en beperkte familieleden moeizamer en voelen ze zich soms met lege handen staan. Naasten voelen zich minder kundig in de zorg en ondersteuning.

Meeste naasten zijn veerkrachtig en zien lichtpuntjes

De meeste naasten zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die hun familieleden met een verstandelijke beperking krijgen. Ook zijn ze tevreden over de contacten die ze hebben met de begeleiders. Soms zien naasten dat het beter gaat met hun familieleden, doordat er meer rust is vanwege de coronabeperkingen. De meeste naasten zijn zeer te spreken over de snelle doorstart van de dagbesteding. Ook waarderen ze de hulp en steun die ze krijgen van hun gezin en mensen om hen heen. Een aantal naasten ziet dat hun rol in de driehoek client, professional en naaste meer doordringt tot professionals en instellingen als gevolg van de coronacrisis en zijn daarover te spreken.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/tijdens-de-coronacrisis-hadden-de-meeste-mensen-geen-behoefte-aan-contact-met-de-huisarts, geraadpleegd op 17-03-2021