Normal_voetbal

Enkele tienduizenden mensen met een beperking sporten of bewegen niet omdat ze in het web van verschillende instanties niet de juiste hulp krijgen. Pogingen om de vaak kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen én advies over het juiste hulpmiddel blijkt in de praktijk lastig voor deze doelgroep. Hoewel het probleem al jaren bestaat is er nooit eerder concreet iets aan gedaan. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een hulpmiddelenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Een platform waar men terecht kan voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling. Dit meldt Fonds Gehandicaptensport. 

Er zijn 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd 12-79 jaar met een motorische, auditieve, visuele of verstandelijke beperking. Maar 34 procent van deze groep is aan het sporten en bewegen tegenover 59 procent van de gehele bevolking. Eén van de drempels van deze groep is het gebrek aan een adequaat sporthulpmiddel. Voor mensen met een beperking die willen sporten en bewegen met behulp van een speciaal hulpmiddel, lijkt de oplossing nu te versnipperd. Ze hebben het gevoel dat ze het bos in worden gestuurd door ingewikkelde regelgeving en een gebrek aan kennis bij de betrokken partijen. De kans dat de (potentiële) sporter afhaakt is groot.

Uniek Sporten Hulpmiddelen

Het ministerie erkent de noodzaak om de drempel rondom sporthulpmiddelen te verlagen en heeft Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, de verantwoordelijkheid hiervoor gegeven. Uniek Sporten is het centrale punt in het contact met mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. Dit platform laat mensen met een amputatie of andere beperkingen zien dat er wel heel veel mogelijk is en dat ook zij kunnen participeren binnen de maatschappij. De nieuwe stap hierin is Uniek Sporten Hulpmiddelen, waarbij mensen gericht ondersteund worden in hun zoektocht naar het juiste sporthulpmiddel. Dit allemaal door de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering op één plek beschikbaar te maken.

Wanneer Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing te bieden staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering klaar. Met de 1 miljoen euro die Fonds Gehandicaptensport van het ministerie van VWS ontvangt kunnen de komende twee jaar vele mensen met een beperking aan een sporthulpmiddel worden geholpen.

Door: Nationale Zorggids