Normal_normal_rolstoel_

Veel zorgorganisaties willen graag meer technologie inzetten. Omdat technologie het leven van cliënten raakt, is het belangrijk dat zij hierover meepraten en meebeslissen. Hoe kun je er als cliënten-, bewoners- of verwantenraad voor zorgen dat je gehoord wordt? En hoe kun je als begeleider, manager of bestuurder cliënten meer betrekken bij technologie binnen de zorgorganisatie? Voor dit soort vragen is een handleiding ontwikkeld. Dit meldt Volwaardig Leven. 

De handreiking is een product dat is ontwikkeld vanuit de innovatie-impuls om te ontdekken bij welke stappen en op welke manier bewonersraden, cliëntenraden en verwantenraden kunnen meepraten en meebeslissen over technologie. Meer informatie over de handreiking cliëntenraden is te vinden op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Door: Nationale Zorggids