Normal_coronavaccin_vaccin_vaccineren

Het besluit het vaccineren met AstraZeneca onder de zestig jaar te stoppen heeft voor vijf groepen directe invloed. Het gaat om de niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, medewerkers in de langdurige zorg, medewerkers en cliënten in ggz geestelijke gezondheidszorg -instellingen en ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact. Deze 60-minners hadden al een afspraak voor vaccinatie óf zouden op korte termijn de uitnodiging ontvangen. Zij worden deze en volgende week uitgenodigd voor vaccinatie met een ander vaccin. Dit meldt het RIVM.

Niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico

Dit zijn mensen met een neurologische aandoening met een aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne. Zij worden thuis geprikt. De komende weken krijgen zij een vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. Het vaccineren van deze groep wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM door thuisvaccinatie.nl. De selectie en uitnodiging verloopt via de eigen medisch specialist. Het gaat om zo’n 700 tot 1.000 mensen.

Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas

Deze mensen zouden door de huisarts worden gevaccineerd. Zij krijgen deze week een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD. Bij de GGD krijgen zij het vaccin van Pfizer. Zodra mensen de uitnodiging ontvangen kunnen zij zelf een afspraak maken. Het gaat om circa 17.600 mensen.

Medewerkers langdurige zorg onder de 60 jaar

Voor deze groep is van 23.000 mensen de vaccinatieafspraak afgezegd. Zij worden vanaf dit weekend weer benaderd door de GGD om een nieuwe afspraak in te plannen. Deze zorgmedewerkers krijgen het vaccin van Pfizer. Een onbekend aantal zorgmedewerkers heeft nog geen afspraak ingepland.

Intentie inzet Janssen

Binnen de intramurale ggz-instellingen wachten nog circa 35.000 bewoners en medewerkers op een vaccinatie. Ook in de ziekenhuizen zullen ongeveer 35.000 extra medewerkers met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Het is de bedoeling dat beide groepen vaccins ontvangen uit de eerste levering van Janssen. Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij Janssen de uitlevering in Europa tijdelijk heeft stilgelegd, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het vaccineren met Janssen kan starten. 

Door: Nationale Zorggids