Normal_vaccin_prik

Mensen jonger dan 60 jaar met een medisch risico krijgen voorrang voor hun coronavaccinatie. Huisartsen bepalen al heel snel – voor 5 mei – wie een uitnodiging krijgt. Zij gaan daarbij uit van de ‘grieppriklijst’. Wie een medisch risico op corona loopt, maar nog niet de griepprik krijgt, wordt door Ieder(in) geadviseerd om te overleggen met hun huisarts. Dit meldt Ieder(in). 

In de uitwerking van de voorrangsregeling is afgesproken dat huisartsen de selectie maken aan de hand van hun praktijklijst voor de griepprik. De huisartsen geven die selectie al heel snel door en dan gaat de GGD vaccineren.

Zo snel mogelijk uitnodiging krijgen

Wie bij de huisarts (nog) niet bekend is voor de griepprik, maar vanwege zijn of haar medische achtergrond wel degelijk tot de medische risicogroep jonger dan 60 jaar behoort, kan overleggen met zijn of haar huisarts om ook zo snel mogelijk een uitnodiging voor de coronavaccinatie te krijgen.

Bij problemen met het verkrijgen van de uitnodiging, ondanks een medisch risico kan dit gemeld worden bij het Meldpunt van Ieder(in).

Door: Nationale Zorggids