Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Ieder(in) doet onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maken. En wat dat betekent voor hun financiële en dagelijkse leven. Deelnemers kunnen tot en met 24 mei een online vragenlijst invullen. Dit meldt Ieder(in). 

Zorg en ondersteuning moet voor iedereen betaalbaar zijn. Ook voor mensen die vaker dan gemiddeld zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is bezig met een onderzoek naar de zorgkosten die zij maken. En wat dat betekent voor hun dagelijkse leven en participatie aan de samenleving

Online vragenlijst

Deelnemers kunnen tot en met 24 mei een online vragenlijst invullen. Het duurt ongeveer 15 minuten om antwoord te geven op de vragen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Wie mensen met een beperking of chronische ziekte kent die aan het onderzoek willen meedoen, kan de link doorsturen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter Ieder(in) in beeld kan brengen waar mensen tegenaan lopen als het gaat over hun zorgkosten.

Verkennend onderzoek

De vragenlijst is onderdeel van een verkennend onderzoek. Zo voert Ieder(in) verschillende interviews uit met ervaringsdeskundigen. En worden de uitkomsten van de vragenlijst voorgelegd aan een aantal experts op het  gebied van handicap, armoede en participatie. De uitkomsten worden deze zomer gepubliceerd en meegenomen in de lobby en overleggen met ministeries en andere betrokken partijen.

Door: Nationale Zorggids