Normal_geld

Niet alleen bij toeslagen, maar ook bij belastingzaken lopen veel burgers vast en worden dan onheus behandeld. Met steun van de volledige Kamer heeft Pieter Omzigt daarom vorig jaar een motie ingediend. Daarin wordt gevraagd te onderzoeken hoe de rechtsbescherming van burgers in belastingzaken kan worden verbeterd. Dit onderzoek is onlangs verschenen, laat Ieder(in) weten. Het laat zien dat het belastingsysteem de menselijke realiteit vaak uit het oog verliest. Met veel ellende tot gevolg, ook voor mensen met een beperking. En dus pleiten de onderzoekers voor “belastingheffing met oog voor de menselijke maat”.  Dit meldt Ieder(in). 

Bij het uitkomen van het onderzoeksrapport Burgers Beter Beschermd is een podcast verschenen. Hierin komen aan het woord Diana van Hout, voorzitter van de onderzoekscommissie, Maarten Bocking, sociaal raadsman en directeur Illya Soffer van Ieder(in). Zij bespreken samen waarom er het nodige misgaat bij de Belastingdienst en wat er moet gebeuren.

Vergissing leidt tot sanctie

Een bron van ellende is de misvatting dat iedereen zelfstandig met de ingewikkelde belastingregels uit de voeten. “Terwijl een deel van de mensen de brieven van de Belastingdienst niet eens begrijpt. En acht van de tien mensen aangeven niet zelfredzaam te zijn op fiscaal gebied”, zegt Van Hout. Dit leidt vervolgens tot tal van problemen. Ook omdat de Belastingdienst vaak met sancties reageert op vergissingen. “De balans is steeds meer doorgeslagen naar rechtshandhaving. Terwijl het vroeger veel meer was: streng waar het moet, soepel waar het kan.”

Meest kwetsbare mensen vaakst getroffen

Illya Soffer vertelt dat mensen met een beperking hiervan extra de dupe zijn. Omdat zij vaak ook nog met andere instanties dan de Belastingdienst te maken hebben. De regels van deze instanties hebben soms ook weer ingewikkelde fiscale gevolgen. Bovendien veranderen die regels ook nog vaak. “Niemand heeft dan nog een goed overzicht, ook de instanties zelf niet. Maar het resultaat is vaak dat de meest kwetsbare mensen aan het kortste eind trekken en geconfronteerd worden met boetes of terugvorderingen.”

Slechte toegankelijkheid

Verder speelt slechte toegankelijkheid van de dienst mensen ook parten. “Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand een brief stuurt naar de Belastingdienst met een verkeerde postcode erop. Dan kan het maanden duren voor hij op het juiste bureau ligt.”

Illya Soffer vat bondig samen wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen: “De Belastingdienst moet een organisatie worden die naast je zit in plaats van tegenover je.” Hierbij hoort dat alle procedures veel mensvriendelijker worden ingericht. Dit kan heel goed in samenspraak met burgers worden gedaan. Verder is het zaak dat belastingambtenaren waar nodig van de regels kunnen afwijken. En dat de dienst een stuk toegankelijker wordt en meer rekening houdt met de verschillen in fiscale zelfredzaamheid.”

Door: Nationale Zorggids