Normal_pexels-kampus-production-7551682

Praten over zorgwensen en behoeften (Advance Care Planning) is niet vanzelfsprekend in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch willen zij graag zelf meepraten over toekomstige zorg. Samen met cliënten, hun naasten en zorgverleners ontwikkelden het Nivel en Koraal een trainingsprogramma voor zorgverleners dat gericht is op het toepassen van ACP in het zorgproces. Hiervoor ontving de projectgroep op 2 juni 2021 de Parel van ZonMw. Dit meldt Nivel. 

In het project is onderzoek gedaan naar de wensen van betrokkenen rondom Advance Care Planning (ACP), waaronder cliënten, hun naasten en zorgverleners. Hiermee ontwikkelde de groep een trainingsprogramma voor zorgverleners die ook is getest en geëvalueerd.

Meer eigen regie

Uit het onderzoek bleek dat mensen met een verstandelijke beperking graag zelf meepraten over hun toekomstige zorg, bijvoorbeeld over de vraag wat je bij een verslechtering van de gezondheid wel én niet gaat doen. Dit versterkt de eigen regie van cliënten. Voor zorgverleners blijkt het lastig te zijn om met de cliënt te praten over zijn zorgwensen.

ACP-programma ontwikkeld samen met cliënten

De projectgroep formuleerde tien competenties die belangrijk zijn voor zorgverleners om tijdig in gesprek te gaan over de toekomstige palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met cliënten, naasten en zorgverleners zijn de competenties verwerkt in een ACP-programma. Dit bestaat uit een training voor zorgverleners, informatiemateriaal over ACP en een follow-upgesprek over de toepassing in het zorgproces. Het programma is bedoeld voor multidisciplinaire teams die palliatieve zorg bieden, maar is ook geschikt voor onderwijsinstellingen.

Programma succesvol

De ACP-training is getest in zes zorglocaties voor cliënten met een verstandelijke beperking en de resultaten zijn positief: zorgverleners vinden dat ze na de training beter kunnen communiceren over wensen en zorgbehoeften van de cliënt en ook over de te maken afspraken. Zij geven dan ook aan ACP vaker toe te passen dan voor de training. Dit wordt bevestigd in de medische dossiers, waarin de afspraken die gemaakt worden in de ACP-gesprekken vaker zijn terug te vinden.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nivel-wint-zonmw-parel-voor-onderzoek-naar-betere-palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een, geraadpleegd op 04-06-2021