Normal_rolstoel_

Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woningen verloopt moeizaam en nieuwbouw voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen. Ieder(in) vraagt daarom aandacht voor mensen met een beperking die nu onzichtbaar blijven in het woonbeleid van rijk en gemeenten. Dit meldt Ieder(in). 

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge mensen met een beperking en gezinnen vaak geen kant op kunnen. Zij willen wel aanpassingen doen aan hun woning of willen wel verhuizen naar een andere, toegankelijke woning, maar gemeenten werken niet of onvoldoende mee. En er zijn veel te weinig toegankelijke woningen beschikbaar. Een van de oorzaken hiervan is dat beleidsmakers zich vooral richten op ouderenhuisvesting, zegt Ieder(in).

Geen toegankelijke woningen beschikbaar 

De vragenlijst die door de organisatie is verspreid onder mensen met een beperking of chronische ziekte en door de Woonbond onder huurders, bevatte naast gesloten vragen ook de mogelijkheid om een toelichting te geven over de eigen situatie. Een aantal concrete problemen waar mensen met een beperking mee te maken hebben: woningaanpassingen zijn vaak nodig, maar verlopen stroef. Bijna 25 procent heeft deze nodig, maar krijgt het (nog) niet voor elkaar. Veel mensen krijgen (van de gemeente) te horen dat ze moeten verhuizen, maar er zijn vervolgens geen toegankelijke woningen beschikbaar.

Er is dus een tekort aan toegankelijke woningen, specifiek voor jongeren en gezinnen. Zij passen niet in een ouderencomplex of een Knarrenhof. Veel toegankelijke woningen zijn ‘55+ woningen’ en daar kunnen jongeren met een beperking niet eens op reageren. Dat terwijl driekwart van de jongeren onder de 30 jaar wil verhuizen om meer toegankelijk te woningen, op zichzelf te wonen of om te gaan samenwonen en dat nu niet kan.

Nieuwe aanpak voor toegankelijk woonbeleid

Ieder(in) roept de overheid op om te komen met een landelijk programma wonen en zorg. Gericht op álle leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd moeten gemeenten goed woonbeleid maken voor jongeren en volwassenen met een beperking en moeten belemmerende regels worden aangepast. Ieder(in) vindt daarnaast dat er veel meer toegankelijk gebouwd moet worden, zodat alle nieuwe woningen in de basis toegankelijk zijn.

Door: Nationale Zorggids