Normal_geld

Gemeenten komen structureel 1,2 miljard euro tekort voor de uitvoering van de Participatiewet. Naar verwachting loopt dit bedrag in 2026 op tot 1,5 miljard euro, blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op basis van de resultaten van dit onderzoek, vraagt VNG het nieuwe kabinet om een extra rijksbudget voor de Participatiewet. Anders kunnen de doelstellingen hiervoor niet worden behaald. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Om mensen die voor de invoering van de Participatiewet onder de vleugel van de gemeenten vielen te kunnen helpen, is op jaarbasis 1,1 miljard euro extra nodig. Gemeenten werken er nu vooral hard aan om bijstandsgerechtigden die snel aan het werk kunnen, te helpen en krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt minder hulp.

Sociale werkvoorziening

De overheid bezuinigt sinds 2011 flink op sociale werkvoorzieningen, waardoor er tekorten ontstonden. Zij moesten hier acht jaar lang 1,1 miljard euro uit eigen zak voor betalen. De tekorten bij sw-bedrijven zijn ook de komende jaren nog niet opgelost. Pas na 2024 kan er eindelijk bespaard worden.

Gemeenten hebben ook geld nodig voor jonggehandicapten en andere nieuwe doelgroepen. Daar komen er ieder jaar 6.000 van bij in de Participatiewet. Van gemeenten wordt verwacht dat ze hen begeleiden naar een baan, maar daarvoor is alleen dit jaar nog 101 miljoen euro extra voor nodig. In 2026 is dat 427 miljoen extra en daarna gaat het bedrag nog meer omhoog.

“Hoeveel rapporten die de noodklok luiden over de Participatiewet moeten er nog komen, voordat het doordringt dat het onacceptabel is dat we een (kwetsbaar) deel van de samenleving afschrijven. Omdat beleidsmakers al jaren ruziën wiens verantwoordelijkheid dat is”, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong van FNV op Twitter.

Door: Nationale Zorggids