Normal_rolstoel_beperking_handicap

Op 14 juli was het VN-Verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht. Maar de strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden, zegt Inge Redeker van Vilans. Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Luisteren naar een omroepbericht op het station, over een drempel stappen, een brief van de gemeente begrijpen of naar het toilet gaan. Doodgewone dagelijkse dingen die veel problemen kunnen opleveren voor mensen met een beperking. Dit meldt ANP Expert Support.

“Als Vilans hebben we in de afgelopen 5 jaar ons best gedaan verandering teweeg te brengen. Zo geven we organisaties informatie over hoe ze kunnen werken aan meer inclusie. We vragen aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen. En informeren ook gemeenten en individuele zorgprofessionals hoe zij inclusiever kunnen werken”, zegt Redeker.

De senior adviseur van Vilans stelt dat Nederland er nog lang niet is, maar dat er in de afgelopen jaren wel wat is veranderd. Mensen begrijpen waar toegankelijkheid over gaat, en ook dat het niet alleen over fysieke toegankelijkheid gaat maar ook over toegankelijke teksten of toegankelijke websites. “De komende jaren zullen we nog verdere stappen moeten nemen op terreinen zoals onderwijs en arbeidsmarkt. Hier hebben mensen met een beperking echt nog niet dezelfde kansen en rechten als andere Nederlanders. Ook in de langdurige zorg kan er meer aandacht zijn voor de positie van mensen met een beperking. Daar valt nog veel te doen.”

Door: Nationale Zorggids