Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht en het zorgkantoor van Zilveren Kruis hebben een intentieverklaring ondertekend, waarop ze aangeven samen te werken aan het voortbestaan van toegankelijke gehandicaptenzorg in de regio. Dit meldt Skipr. 

Uit onderzoek van het zorgkantoor van de verzekeraar blijkt dat de vraag en het aanbod niet op elkaar aansluiten en daar maken de partijen zich zorgen over. “Als de onderzoeksuitkomst klopt, kunnen we op termijn niet meer de zorg bieden die noodzakelijk is. En dan hebben we een groot probleem met elkaar”, zegt Michiel van der Spa van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Toegankelijkheid voor complexe doelgroepen in gevaar

Vooral de toegankelijkheid van de zorg voor complexere doelgroepen is in gevaar. Volgens Hilde Hooijman, lid van de projectgroep van VGU, zegt dat deze doelgroep heel gerichte zorg en ondersteuning nodig heeft, maar vraag en aanbod op het vlak van bijvoorbeeld huisvesting, kennis en begeleiding lopen niet gelijk op. Ze vreest dat de problemen in de toekomst alleen maar erger worden als de partijen niet samen ingrijpen.

De intentieverklaring is ondertekend door vijftien gehandicapteninstellingen: Ambrona, Amerpoort, Bartiméus, de Tussenvoorziening, Fivoor, Humanitas DMH, Interakt Contour, Leger des Heils, ’s Heeren Loo, Sherpa, Zideris, Lievegoed, Philadelphia, Pluryn en Reinaerde.

Door: Nationale Zorggids