Logo_igj

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gehandicaptenzorginstelling Braam, locatie Praam 9a in Haulerwijk, onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg van Braam voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Binnen een halfjaar moet de instelling maatregelen nemen om dit te verbeteren. Als het nodig is, ook bij andere locaties van Braam. Dit meldt IGJ. 

Op 9 september kwam de inspectie onaangekondigd langs bij de instelling. Er bleken tekortkomingen te zijn in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook geeft de aansturing weinig vertrouwen in de verbetering hiervan, aldus IG. De tekortkomingen die de inspectie constateerde in september zijn onder meer niet respectvolle behandeling van cliënten, het niet structureel bijhouden van clientdossiers en onvoldoende bekendheid met de Wet zorg en dwang. Cliënten worden onnodig in hun vrijheid beperkt.

Incidenten in de zorg

Er zijn niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar. Hierdoor is de werkdruk hoog en valt er soms iemand zonder de juiste scholing in. Ook leert de organisatie onvoldoende van incidenten. Er ontbreekt een meldcultuur binnen de organisatie en staan er geen afspraken rond incidenten op schrift. Cliënten en hun familie kunnen bij klachten geen gebruikmaken van een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Tot slot is de medicatieveiligheid voor de cliënten niet voldoende. Medicatie wordt soms gegeven door een medewerker die hier geen scholing voor heeft gehad.

Half jaar de tijd

Braam moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een halfjaar, de nodige verbeteringen doorvoeren. De inspectie volgt de voortgang van de maatregelen nauwlettend. Braam moet tijdens het verscherpt toezicht twee tussentijdse resultaatverslagen aanleveren. Als het nodig is kan de IGJ vervolgmaatregelen nemen.

Door: Nationale Zorggids