Normal_igj

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de locatie in Emmen van Stichting De Trans onder verscherpt toezicht gesteld. De Trans biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Op verschillende onderdelen voldoet de zorg in Emmen niet aan de normen voor kwaliteit en veiligheid. Binnen een half jaar moet De Trans maatregelen nemen om dit te verbeteren. Als het nodig is ook bij andere locaties van De Trans. Stichting De Trans is onderdeel van zorgconcern Espria. Dit meldt IGJ. 

De kwaliteit van de zorg van De Trans in Emmen voldoet niet aan de normen. Zorgverleners passen vaak dwang toe om de situatie beheersbaar te houden en houden zich daarbij niet aan de Wet zorg en dwang. Die wet is juist bedoeld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Escalaties 

Cliënten krijgen in hun dagprogramma niet de activiteiten die zijn afgesproken. Daardoor ontbreekt het de cliënten aan duidelijkheid en structuur, en ontstaan er escalaties. Zorgverleners krijgen bovendien niet de geplande opleidingen en cursussen uit hun scholingsplan. De Trans werkt ook vaak met flex- en uitzendkrachten die niet allemaal de cliënten goed genoeg kennen om goede zorg te kunnen bieden.

Er is een gebrek aan samenwerking en vertrouwen tussen het management en het zorgpersoneel, stelt de IGJ tot slot vast. Zorgmedewerkers hebben zorgen over de inzet van personeel en de veiligheid van de zorg die zij kunnen bieden. De onrust daarover neemt toe. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim hoog.

Verscherpt toezicht De Trans

De inspectie volgt tijdens het verscherpt toezicht nauwlettend wat De Trans doet om de situatie te verbeteren. Dat gebeurt met inspectiebezoeken – ook op andere locaties van De Trans – en aan de hand van gesprekken en rapportages. Als het nodig is, neemt de IGJ verdere maatregelen.

Door: Nationale Zorggids