Normal_coronavaccin__coronavaccinatie__vaccineren__inenten

De Gezondheidsraad adviseert minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om volwassenen met het syndroom van Down een extra dosis coronavaccin aan te bieden. Ondanks vaccinatie is deze groep namelijk onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte door Covid-19. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat gevaccineerde mensen met het syndroom van Down na besmetting met corona een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte, vergelijkbaar met dat van ouderen. Daarnaast komen uit recent onderzoek aanwijzingen dat volwassenen met downsyndroom een lagere immuunrespons hebben na coronavaccinatie. Wat dit precies zegt over de bescherming tegen ziekte is niet bekend, omdat nog niet is vastgesteld welke concentratie antistoffen minimaal nodig is om het virus onschadelijk te maken.

Optimale bescherming

Gezien hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door Covid-19 acht de Gezondheidsraad voor volwassenen met downsyndroom optimale bescherming door vaccinatie van belang. Daarom adviseert de raad deze groep een boostervaccinatie aan te bieden.

Door: Nationale Zorggids