Normal_ieder_in__zet_zich_in_voor_goede_europese_toegankelijkheidsakte_in_nederland

In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Dat lijkt nog ver weg, maar de Akte moet al op 28 juni 2022 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Ieder(in) zet zich daarom komende maanden in om te zorgen dat dit goed gebeurt. Zodat, wanneer de Akte wettelijk verplicht wordt, mensen met een beperking het echt merken. Dit meldt Ieder(in). 

De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa. Denk aan bijvoorbeeld hardware en software van computers en mobiele telefoons, betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele mediadiensten en noodcommunicatie.

Verbetering toegankelijkheid hard nodig

Verbetering van de toegankelijkheid is hard nodig, want voor ruim twee miljoen mensen met een beperking in Nederland zijn (te) veel producten en diensten nog niet (goed) toegankelijk. Zo zijn er nog veel video’s zonder ondertiteling of audiodescriptie, zijn apparaten niet goed te bedienen door alle gebruikers, is software en hardware niet toegankelijk en zijn handleidingen vaak ingewikkeld en onduidelijk. Wanneer de Europese Toegankelijkheidsakte in de Nederlandse wet is opgenomen, moeten producten en diensten aan striktere voorwaarden voldoen op het gebied van toegankelijkheid.

Goede omzetting naar Nederlands wetgeving

Ieder(in) zet zich de komende maanden in om bij de omzetting naar de Nederlandse wetgeving te bereiken dat mensen met een beperking betrokken worden, dat de minimale eisen goed in de Nederlandse wetgeving worde nopgenomen, dat de reikwijdte van de Akte groter wordt en dat het markttoezicht op de uitvoering goed wordt geregeld.

Samen met belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties voor mensen met een beperking werkt Ieder(in) aan de vier speerpunten. Ook is er een expertgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van digitale toegankelijkheid, audiovisuele media en betalingsverkeer bij dit proces betrokken. 

Door: Nationale Zorggids