Normal_rolstoel_beperking_handicap

Op 9 december bespreekt de Tweede Kamer het voorstel om handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet toe te voegen. Ieder(in) laat weten dit voorstel te steunen en heeft de Kamer gevraagd dit ook te doen. Als de grondslag handicap wordt toegevoegd aan artikel 1 wordt het voor de overheid makkelijker om meer werk te maken van het verbeteren en versterken van de positie van mensen met een beperking. Dit meldt Ieder(in). 

Sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking trad, is er door verschillende partijen hard gewerkt aan de implementatie ervan. Toch blijven mensen met een beperking of chronische aandoening grote achterstanden houden op alle terreinen in hun dagelijks leven. Uit meerdere rapportages blijkt zelfs dat hun positie in de maatschappij eerder is verslechterd dan verbeterd sinds de invoering van het VN-verdrag in 2016. Er moet dus nog veel gebeuren voordat mensen met een beperking op voet van gelijkheid mee kunnen doen.

Verbeter de positie van mensen met een beperking

Het voorstel dat nu voor de tweede keer in de Tweede Kamer wordt besproken is in lijn met het VN-verdrag Handicap. Ook sluit het aan bij de veranderende opvatting in de samenleving om niet alleen vanuit een medisch model, maar juist ook vanuit een sociaal model te werken aan toegankelijkheid, meedoen op voet van gelijkheid en inclusie voor iedereen. Daarmee is het ook een aanmoediging voor alle partijen om toegankelijkheid, inclusie en maatwerk in zorg, ondersteuning en voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische aandoening te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids