Toegankelijke themakisten bevorderen lezen voor kinderen met visuele beperking

Voelen, luisteren, leren en vooral lezen. Deze combinatie staat centraal bij de eerste toegankelijke themakisten voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking. De themakisten zijn ontwikkeld voor cluster-1-scholen om het lezen door leerlingen die niet of slecht kunnen zien te bevorderen. Dit meldt Bibliotheekservice Passend Lezen. 

Elke themakist bevat een boek en verschillende spel- en leerelementen in onder andere braille, grootletter, reliëf, audio of een combinatie hiervan. De boeken die centraal staan, zijn allen ook beschikbaar in audio, braille en grootletter. De collectie Themakisten bestaat uit vijf thema’s voor de onderbouw: Dieren, Familie, Op school, Ziek zijn en Feesten. En vijf thema’s voor de bovenbouw: Afval, Emoties, Oorlog, Vakantie en Voertuigen.

Noodzaak van toegankelijke themakisten

Het zijn de eerste themakisten die toegankelijk zijn voor kinderen met een visuele beperking. Voor scholen binnen het reguliere onderwijs was het altijd al mogelijk om themakisten aan te vragen bij de openbare bibliotheek in de buurt/regio. Voor de scholen van Visio en Bartiméus was deze mogelijkheid er niet omdat de materialen en activiteiten in de themakisten vaak niet toegankelijk zijn. Door het ontwikkelen van toegankelijke themakisten, en deze beschikbaar te stellen via Passend Lezen, wordt het ook voor de cluster-1-scholen mogelijk om activiteiten rondom een boek uit te voeren en het leesplezier te bevorderen. De scholen Visio Rotterdam en Bartiméus Zeist zijn de eerste twee scholen die de nieuwe themakisten hebben ontvangen.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Passend Lezen